× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

الف

نویسنده: خورخه لوئیس بورخس

سال‌های درازی را صرف آموختن ترتیب و نقش خط و -خال‌ها کردم. هر روزِ کور دمی روشنی نثارم می‌کرد و این چنین در ذهنم توانستم اشکال سیاهی را تثبیت کنم که در خلالِ پوستِ زرد می‌دویدند. پاره‌ای خال خال می‌شدند، پاره‌ای دیگر خطوطی از نوارهای عرضی را شکل می‌دادند، در قسمت داخلی پاها؛ باقی با طرحی حلقوی تکرار می‌شدند. چه بسا تکرار یک صوت یا یک واژه بودند. بسیاری دیگر نیز حاشیه‌ی سرخ داشتند.

صفحه 140

قیمت: 27,000 تومان
پاکت خرید
الف
الف

لام

 خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. بیشتر بخوان

لام

 آنتوان پالوویچ چخوف

آنتوان پالوویچ چخوف

55,000 تومان
 جاناتان مرغ دریایی

جاناتان مرغ دریایی

20,000 تومان
 مرغ دریایی

مرغ دریایی

18,000 تومان
 شاگرد قصاب

شاگرد قصاب

28,000 تومان