× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گفت و گوی دوراس / گدار

نویسنده: سیریل بگن

سال‌های حول 1980 برای گدار و دوراس ایام حضور پررنگ در رسانه‌ها بود. بنا به آمار آنتوان دُبک، گدار طی این دهه شصت بار در تلویزیون ظاهر شده است؛ بیش‌ترین بسامد مربوط به سال 1987 است، همان سالی که گدار دو فیلم ساخت (شاه لیر؛ هوای راستت را داشته باش). دوراس بعد از توفیقی که از کتاب عاشق در سال 1984 نصیبش شد، به عنوان چهره‌ای ادبی قبول عام یافت و در عرصۀ ادبی حضور و اشتهاری به مراتب بیش‌تر از آنچه در دهۀ شصت داشت پیدا کرد.

صفحه 67

قیمت: 19,500 تومان
پاکت خرید
گفت و گوی دوراس / گدار
گفت و گوی دوراس / گدار

لام

 هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

«من اینک به ضد تو هستم و در میان تو به نظر امت‌ها داوری خواهم نمود. و با تو به سبب جمیع رجاساتت کاری خواهم کرد که پیش از این نکرده باشم و مثل آنها هم دیگر نخواهم کرد. بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدارنشان را و بر تو داوری‌ها نموده، تما بقیت را به‌سوی هر باد پراکنده خواهم ساخت بیشتر بخوان

لام

 عباس کیارستمی

عباس کیارستمی

(تمام شد)
 این مردم نازنین (قضه های رضا کیانیان با مردم)

این مردم نازنین (قضه های رضا کیانیان با مردم)

30,000 تومان
 هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی

هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی

60,000 تومان
 رفتیم بیرون سیگار بكشیم هفده سال طول كشید

رفتیم بیرون سیگار بكشیم هفده سال طول كشید

22,000 تومان