× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گربه های آدم خوار

نویسنده: هاروکی موراکامی

دنیا بی سر و سامان شده بود. همچنان که در مدار جدید غژغژ می‌کرد، صدایش را می‌شنید. با خود گفت: اتفاقی افتاده و دنیا عوض شده. نظم همه چیز به هم ریخته و دیگر به حال قبلی برنمی‌گرده. همه چیز تغییر کرده و تنها کاری که می‌شه کرد ادامه دادن به پیمودن مسیر جدیده.

صفحه 66

قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
گربه های آدم خوار
گربه های آدم خوار

لام

 خداحافظ گاری کوپر

خداحافظ گاری کوپر

وقتی دیدید یواش یواش می‌خواهید دختری را برای همیشه در بغل داشته باشید بدانید که وقتش رسیده که جا خالی کنید! من درسی ندارم به شما بدم اما این را از من داشته باشید: عشق دروغ نیست، چیز وحشت آوری نیست! به خلاف آنچه می‌گویند به فیلم‌های ترسناک هم شباهت ندارد. حقیقت دارد قشنگ غرق‌تان می‌کند ...
 بیشتر بخوان

لام

 بعد زلزله

بعد زلزله

(تمام شد)
 جنگل نروژی

جنگل نروژی

38,500 تومان
 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

28,000 تومان
 کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

28,000 تومان