× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گربه های آدم خوار

نویسنده: هاروکی موراکامی

دنیا بی سر و سامان شده بود. همچنان که در مدار جدید غژغژ می‌کرد، صدایش را می‌شنید. با خود گفت: اتفاقی افتاده و دنیا عوض شده. نظم همه چیز به هم ریخته و دیگر به حال قبلی برنمی‌گرده. همه چیز تغییر کرده و تنها کاری که می‌شه کرد ادامه دادن به پیمودن مسیر جدیده.

صفحه 66

قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
گربه های آدم خوار
گربه های آدم خوار

لام

 پرنده‌‌ی من

پرنده‌‌ی من

امیر به طرف آینده می‌رود. عاشق آینده است. گذشته را دوست ندارد، آن همه گذشته زنانه‌ای که نه از دیوار پریدن دارد نه دوچرخه‌سواری نه فوتبال در محله. گذشته‌ای پر از پچ‌پچه و حرف‌های درگوشی و خاله‌بازی است. گذشته‌ای که به زیرزمین‌های تاریک و پستوها منتهی می‌شود. امیر حاضر نیست حت یک قدم با من به عقب برگردد. بیشتر بخوان

لام

 بعد زلزله

بعد زلزله

25,000 تومان
 جنگل نروژی

جنگل نروژی

38,500 تومان
 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

(تمام شد)
 کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر

28,000 تومان