× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بهانه های مانوس

نویسنده: گوستاو فلوبر مارسل پروست جیمز جویس ولادیمیر نابوکوف

او در پی خلوتها بود. ولی باد به گوشش خُره‌های احتضار میامد؛ اشکهای ژاله، که روی خاک میفتاد، یادآور آن چکه‌های سنگینتر بود. آفتاب، همه‌ی شامگاهها، در ابرها خون می‌کرد؛ و هر شبی، در رؤیا، مادرکشی و پدرکشی ازنو بود.

صفحه 47

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
بهانه های مانوس
بهانه های مانوس

لام

 سیمای مرد هنرمند در سفر ادیسه‌وارش

سیمای مرد هنرمند در سفر ادیسه‌وارش

داستان زندگی استیون ددالوس که در واقع خود جویس است و اتفاقاتی که تا بیست سالگی او را در بر می‌گیرد. بیشتر بخوان

لام

 جای خالی سلوچ

جای خالی سلوچ

(تمام شد)
 سلوک

سلوک

(تمام شد)
 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

(تمام شد)
 عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

42,000 تومان