× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

آگراندیسمان

نویسنده: خولیو کرتاثار

هرگز کسی نخواهد دانست که این داستان را چه‌طور باید تعریف کرد، اول‌شخص یا دوم‌شخص، با سوم‌شخصِ جمع یا با ابداع مدام شیوه‌هایی که به هبچ کاری نخواهند آمد. آیا باید بگوییم: ماه را خواهم دید که بالا آمد، یا ما مرا پشت چشم‌هایم اذیت کردیم، یا مخصوصاً تو زنِ موطلایی ابرهایی بود که از برابر صورت من تو او ما شما ایشان می‌گذرند بی‌خیال بابا.

صفحه 111

قیمت: 38,000 تومان
پاکت خرید
آگراندیسمان
آگراندیسمان

لام

 جهان هولوگرافيك

جهان هولوگرافيك

اگر جهان ما تنها سایة بی‌رنگی از نظم  عمیق‌تری است، چه چیز دیگری در این میان پنهان مانده، یعنی در تار و پود ما پوشیده مانده است.  بیشتر بخوان

لام

 صد سال تنهایی

صد سال تنهایی

69,500 تومان
 قلعه حیوانات

قلعه حیوانات

(تمام شد)
 1984

1984

42,000 تومان
 صید ماهی بزرگ

صید ماهی بزرگ

24,000 تومان