× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

توتالیتاریسم

نویسنده: هانا آرنت

جنبش‌های توتالیتر، نه تنها برای اوباش، بلکه برای نخبگان جامعه نیز سخت جاذبه دارند؛ و همین واقعیت است که برای ما، از وفاداری بی‌چون و چرای اعضای این جنبش‌ها و پشتیبانی مردمی از رژیم‌های توتالیتر، دردناک‎‌تر است. جای تأسف خواهد بود اگر به خاطر ژست‌های هنرمندانه یا سادگی طلبه‌وار شخصیت‌های برجسته، وجود خیل عظیمی از این افراد را که جنبش‌های توتالیتر می‌توانند روی آن‌ها به عنوان علاقه‌مندان و هواداران و حتی اعضای رسمی حزب حساب کنند، ندیده بگیریم.

صفحه 75

قیمت: 58,000 تومان
پاکت خرید
توتالیتاریسم
توتالیتاریسم

لام

 به یاد مرتضی کیوان «2»

به یاد مرتضی کیوان «2»

مرتضی کیوان؛ تنها عضو غیرنظامی نخستین گروه از افسران حزب توده  که با پناه دادن به سه تن از افسران حزب دستگیر شد و پس از نوشتن وصیت‌نامه و تقدیم بوسه‌های بی‌شمار به یارانش به استقبال جوخۀ آتش رفت. بیشتر بخوان

لام

 آنتوان پالوویچ چخوف

آنتوان پالوویچ چخوف

55,000 تومان
 برادران سیسترز

برادران سیسترز

25,000 تومان
 اتحادیه ی ابلهان

اتحادیه ی ابلهان

(تمام شد)
 خانه ی لهستانی ها

خانه ی لهستانی ها

20,000 تومان