× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دل بی قرار

نویسنده: محمود گچکاران

خبر از عالم خاموش بده خفته به خاک

 در دل خاک سیه سیر کنی یا افلاک

از همان دم ز جهان دیده فرو بربستی

راز پرواز بگو بهر عروج چیست ملاک

یاد دارم ز نکویی به جهان شهر بدی

عاشق و خسته و فرمان بری با دیده‌ی پاک

باورت نیست چو مرغی به هوا پر گیرم

 خیز و با پنجه‌ی نازت بده بر گورم چاک

تو مپندار همه چیز دردل خاک فانی بود

روحم آزاد حقیر این بدن است گشته هلاک

انتظار در دو جهان زینت مردان خداست

 با سخا و کرم است او ندارم من باک

صفحه 54

قیمت: 10,000 تومان
پاکت خرید
دل بی قرار
دل بی قرار

لام

 هجرت یک روزه ادیسه

هجرت یک روزه ادیسه

رمانِ اولیس را شاهکار ادبیات مدرن خوانده‎اند. رمانی که به درون ذهنیّت فرد فرو می‎رود و می‎خواهد او را با همه‎ جنبه‎هایش، ذهنیّات و ویژگی‎های زشت و زیبا نشان ‎دهد. همچنین در این کتاب می‌توان به خوبی  مفاهیم هجرت را واکاوی کرد:  بیشتر بخوان

لام

 شعله‌های عشق

شعله‌های عشق

3,500 تومان
 آینه در آینه (برگزیده شعر)

آینه در آینه (برگزیده شعر)

25,000 تومان
 عشق در زمستان آغاز می شود

عشق در زمستان آغاز می شود

16,500 تومان
 احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

30,000 تومان