× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

شعله‌های عشق

نویسنده: محمود گچکاران

عمری است که جان را به کف دوست نهادیم

سرمایۀ خود فارغ از این پوست نهادم

جان عاریتی بود ز او با من بی دل

نی هر که طلب کرد چو ره اوست نهادیم

محکم نبود عمر چو ریسمان تنیده

این تار برنده چو به یک موست نهادیم

ما را به معیشت نگران کس نتوان کرد

این مختصر هر روزه چو از اوست نهادیم

پنهان ز حقیر است تو را بود و نبودت

او گر طلبد تن که به هر سوست نهادیم

صفحه 24

                                                

قیمت: 3,500 تومان
پاکت خرید
شعله‌های عشق
شعله‌های عشق

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 آینه در آینه (برگزیده شعر)

آینه در آینه (برگزیده شعر)

25,000 تومان
 احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

30,000 تومان
 امشب كنار غزل های من بخواب

امشب كنار غزل های من بخواب

12,000 تومان
 هوا را از من بگیر خنده ات را نه! (شعر جهان)

هوا را از من بگیر خنده ات را نه! (شعر جهان)

11,000 تومان