× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

با گروتفسکی :تئاتر فقط یک فرم است

نویسنده: پیتر بروک

بین من و گروتفسکی دوستی عمیقی به وجود آمد. متوجه شدیم هدف‌های مشترکی داریم اما راهمان متفاوت است. هدفِ کارِ گروتفسکی دنیای درونیِ بازیگر است تا جایی که بازیگر از بازی‌کردن دست می‌کشد و به یک انسانِ واقعی تبدیل می‌شود. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید همۀ عناصر پویای دِرام را به خدمت گرفت به طوری‌که ذره‌ذرۀ وجود انسان دست به افشای رازهای خود بزنند.

صفحه 34

قیمت: 12,000 تومان
پاکت خرید
با گروتفسکی :تئاتر فقط یک فرم است
با گروتفسکی :تئاتر فقط یک فرم است

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 تک گویی های مدرن برای زنان

تک گویی های مدرن برای زنان

32,000 تومان
 تک گویی های کلاسیک برای مردان

تک گویی های کلاسیک برای مردان

28,000 تومان
 تک گویی های کلاسیک برای زنان

تک گویی های کلاسیک برای زنان

22,000 تومان
 اسکارلت دهه ی شصت

اسکارلت دهه ی شصت

13,000 تومان