× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

برف در تابستان

نویسنده: سایاداو یوجوتیکا

شیوه‌ی زندگی آدم‌ها خیلی شگفت‌انگیز است؛ بدون جهت، هدف، یا معنایی در زندگی، بدون مهر و محبت و درک یکدیگر. چه آشوب بزرگی است زندگی! برخی آدم‌ها سرگردان‌اند، به جایی نمی‌روند. نه جهتی دارند، نه هدفی؛ گم شده‌اند. آن‌ها زندگی و معنای آن و طبیعت چرخه‌ی مرگ و حیات را درک نمی‌کنند.

صفحه 94

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
برف در تابستان
برف در تابستان

لام

 هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز

هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز

«در این لحظه نه چیزی هست که به هستی درآید و نه در آن چیزی هست که از هستی رهایی یابد، پس زاد و مرگی نیست که پایان یابد. از این رو، لحظه‌ی حال، آرامش مطلق [نیروانه] است.این لحظه اگر چه در این دَم هست، اما حدی ندارد، و این جا [مقام] شادیِ جاوید است.» بیشتر بخوان

لام

 رفیق اعلی

رفیق اعلی

(تمام شد)
 غرب چگونه غرب شد؟

غرب چگونه غرب شد؟

23,000 تومان
 عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

42,000 تومان