× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دراماتورژی چیست؟ دراماتوژ کیست؟

نویسنده: منصور براهیمی محمدرضا خاکی

افرادی هستند که ترجیح می‌دهند بگویند «بله»، و افرادی که ترجیح می‌دهند بگویند «نه». کسانی که ترجیح می‌دهند بگویند «بله» پاداش خود را از ماجراهایی که برایشان پیش می‌‌آید می‌گیرند، و کسانی که می‌گویند «نه» پاداش خود را از امنیت حاصله کسب می‌کنند. افراد «نه»گو بسیار بیشتر از افراد «بله»گو هستند، اما می‌توان هر یک از این دو تیپ را به نحوی تعلیم داد که مانند نوع دیگر رفتار کنند.

صفحه 146

قیمت: 46,000 تومان
پاکت خرید
دراماتورژی چیست؟ دراماتوژ کیست؟
دراماتورژی چیست؟ دراماتوژ کیست؟

لام

 پارچه فروش عاشق

پارچه فروش عاشق

پیش از اختراع موبایل در آداب‌ دلبری هر روز که بیدار می‌شدم به آینه نگاه می‌کردم، زل می‌زدم به ابروی چاچی می‌گفتم: من شهید تیغ ابروی تواَم / خاکم و آسوده‌ی روی تواَم. بیشتر بخوان

لام

 سینمای آزار

سینمای آزار

32,000 تومان
 تک گویی های مدرن برای زنان

تک گویی های مدرن برای زنان

32,000 تومان
 تک گویی های کلاسیک برای مردان

تک گویی های کلاسیک برای مردان

28,000 تومان
 تک گویی های کلاسیک برای زنان

تک گویی های کلاسیک برای زنان

22,000 تومان