× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

قمارباز با نه تفسیر

نویسنده: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسكی

هنوز هم نمی‌توانم حال آن زمانم را درک کنم! همه‌چیز مثل خوابی گذشت، حتی عشقم هم که چنان حقیقی و قوی بود... اما پس چه شد این عشق؟ نیست، نه، نیست. اما حالا باز این فکر در سرم می‌چرخد که: نکند آن زمان عقلم را از دست داده‌بودم و تمام آن مدت را در دیوانه‌خانه می‌گذراندم. شاید هنوز هم در دیوانه‌خانه باشم و همۀ اینها در تصورم بوده؛ شاید هنوز هم دارم ماجراهای پیش‌آمده را تخیل می‌کنم!...

صفحه 200

قیمت: 49,000 تومان
پاکت خرید
قمارباز با نه تفسیر
قمارباز با نه تفسیر

لام

 دست بردن زیر لباس سیب

دست بردن زیر لباس سیب

محبوبم! حالا دیگر پیر شده‌ام. مثل آب ریخته، جوانی‌ام مفقود گردیده.محبوبم! خودم را می‌شمارم. صدها دفعه به دنیا آمده‌ام، هزار دفعه بالیده‌ام، بزرگ شده‌ام، هزار دفعه در جوانی عاشق شما شده‌ام، زیسته‌ام و آخر عاشق مرده‌ام و باز از سر نو دام دام... بیشتر بخوان

لام

 قمارباز (از یادداشت های یک جوان)(جهان كلاسیك)

قمارباز (از یادداشت های یک جوان)(جهان كلاسیك)

30,000 تومان
 قمارباز

قمارباز

(تمام شد)
 جنایت و مکافات

جنایت و مکافات

83,500 تومان
 فصل سكوت

فصل سكوت

60,000 تومان