× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

الفبای فلسفه

نویسنده: نایجل واربرتون

 برهان قمارباز بدین قرار است: از آن‌جا که نمی‌دانیم خدایی هست یا نیست، وضع و حال ما تا حد زیادی شبیه وضع و حال قماربازی است در زمانِ پیش از برگزاری مسابقه یا برگرداندن ورق. در این هنگام باید احتمالات را سبک و سنگین کنیم. ولی در نظر شخص لاادری ممکن است وجود خداوند همان قدر محتمل باشد که عدم او. طریقۀ او این است که بی‌طرف بماند و از اظهار نظر خودداری کند.

صفحه 54

قیمت: 21,000 تومان
پاکت خرید
الفبای فلسفه
الفبای فلسفه

لام

 بعد از پایان

بعد از پایان

می‌شود بعضی وقت‌ها هوای تازه را نه از پنجره‌های باز که از آدم‌های تازه گرفت. من یکی که فکر می‌کنم اگر روزی کنجکاوی‌ام را نسبت به آدم‌ها از دست بدهم دیگر نتوانم به‌راحتی جایگزین دیگری برای این هوس قدیمی‌ام پیدا کنم. خیلی وقت‌ها تیرم خطا می‌رود و هر کاری می‌کنم باز آدم مورد نظرم معمولی و غیرجذاب و شبیه هزاران نمونه‌ی دیگر باقی می‌ماند، اما از امتحان کردن خسته نمی‌شوم. تحت‌تاثیر همین میل بود که به خواهرزاده‌ی گرامی‌ام آیسان قول کمک دادم. از من خواسته بود با منظر بروم تبریز. بیشتر بخوان

لام

 فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

48,000 تومان
 فلسفه روشنگری

فلسفه روشنگری

45,000 تومان
 تاریخ فلسفه ی‎ راتلج (جلد 4)

تاریخ فلسفه ی‎ راتلج (جلد 4)

(تمام شد)
 عامه پسند

عامه پسند

18,000 تومان