× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دوازده قطعه‌ی کوتاه

نویسنده: ساموئل بكت

گوشه خیابان. ویرانه ها. 

الف، نابینا، روی یک چهارپایه تاشونشسته است و ویولن می نوازد. کنارش كيف نیمه باز ویولن و روی آن هم کاسه ای قرار دارد. از نواختن دست می کشد. به طرف راست صحنه
برمی گردد. گوش می کند. مکث. 

الف: په سکه برای پیرمرد بیچاره، یه سکه برای پیرمرد بیچاره. سکوت. نواختن را از سر می گیرد. دوباره دست میکشد. به طرف راست صحنه برمی گردد. در همین لحظه ب از راست وارد می شود. او روی یک صندلی چرخدار نشسته است و با یک چوب دستی آن را هدایت میکند. می ایستد. آشفته.) یه سکه برای پیرمرد بیچاره.
مکث 

ب: موزیک! پس این خواب و خیال نیست. بالاخرها رؤيا نیست . (جلو می رود، می ایستد، داخل کاسه را نگاه می کند. بی احساس.) بدبخت بیچاره . (مکث) حالا میتونم برگردم، معما تموم شد.

صفحه 36

قیمت: 26,000 تومان
پاکت خرید
 دوازده قطعه‌ی کوتاه
 دوازده قطعه‌ی کوتاه

لام

 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

مدتی پیش از آن، تلاش کرده بودم داستان کوتاهی بنویسم که مضمون اصلی‌اش، معنای زندگی بود. هیچ وقت تمامش نکردم، اما فرایند فکر کردن به علت وجودی1 مردم، چارچوب ذهنی غریبی درست کرد؛ نوعی وسواس فکری. مرا وادار کرد همه چیز زندگی‌ام را به اعداد تبدیل کنم. این وضعیت حدود هشت ماه طول کشید. بیشتر بخوان

لام

 آینده خود را خلق كنید

آینده خود را خلق كنید

24,000 تومان
 اسطوره زندگی زردشت

اسطوره زندگی زردشت

14,500 تومان
 مرغ دریایی

مرغ دریایی

18,000 تومان
 قصر

قصر

22,500 تومان