× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مرگ فروشنده

نویسنده: آرتور میلر

بیف:   بگذار یه چیزی بهت بگم، هپ، من دیگه نمی‌دونم آینده چیه. دیگه نمی‌دونم_چی قراره بخوام.

هپی:   یعنی چی؟

بیف:   خب، شیش-هفت سال بعد از دبیرستان رو سعی کردم یه‌جوری روی پای خودم کار کنم. کارِ توُ

        کشتی، فروشندگی، این کار، اون کار. زندگی کردن به بی‌ارزش‌ترین شکل ممکن. صبح‌های داغ 

        تابستون توُ مترو چپیدن. تمام زندگیت رو وقف انبار‌داری کردن، یا تلفن زدن، یا فروختن و خریدن.

        پنجاه هفتۀ سال رو جون کندن برای خاطر دو هفته تعطیلی ‌ای که نهایت عشقت این باشه که، بدون

        پیرهن، بری توُ فضای باز. و یک عمر ناچاری زور بزنی از بغل‌دستیت جلو بزنی. باز با همۀ اینها

        آینده‌ت رو این‌طوری می‌سازی.

صفحه 25

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
مرگ فروشنده
مرگ فروشنده

لام

 عادت می کنیم

عادت می کنیم

شیرین به پیشخدمت گفت «کره، پنیر، مربای بهار نارنج و نیمرو. زرده‌ها سفت، لطفا.» و به آرزو که دهنش باز مانده بود گفت «شمال بدون صبحانه یعنی هیچ. عوضش ناهار نمی‌خوریم.» بیشتر بخوان

لام

 درخواست کار

درخواست کار

16,000 تومان
 عوارض جانبی

عوارض جانبی

12,000 تومان
 پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

32,000 تومان
 مرگ خدا

مرگ خدا

16,000 تومان