× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مرد با شال آبی

نویسنده: مارتین گی فورد

تجربۀ مدل شدن، تجربۀ بودن در وضعیت انفعال کامل یک سوژه یا بیشتر یک شی ء است،بدون حرکت،اغلب صامت و فقط می‎شود نگاه کرد،زیر سایۀ چشمانی که موشکافانه و دقیق شما را مشاهده می‎کنند ؛ اما با اینحال فروید می‎گوید: « من این احساس را دارم که شما خیلی به من کمک می‎کنید.»

صفحه 163

قیمت: 65,000 تومان
پاکت خرید
مرد با شال آبی
مرد با شال آبی

لام

 کتاب بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو

کتاب بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو

‎فايده‌اش چيست كه اينقدر نگران باشيم كه براى راه بردن زندگى خودمان چه كارهايى  مى‌توانستيم يا نمى‌توانستيم بكنيم؟ كافى است كه امثال بنده و شما، دستِ‌كم سعى كنيم سهمى كه به سرمايه‌ى اين دنيا اضافه مى‌كنيم، حائز حقيقت و ارزش باشد. بیشتر بخوان

لام

 باد و برگ

باد و برگ

(تمام شد)
 داد از غم تنهایی

داد از غم تنهایی

(تمام شد)
 باقی مانده های آشویتس

باقی مانده های آشویتس

26,000 تومان
 سینمای آزار

سینمای آزار

32,000 تومان