× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مرد با شال آبی

نویسنده: مارتین گی فورد

تجربۀ مدل شدن، تجربۀ بودن در وضعیت انفعال کامل یک سوژه یا بیشتر یک شی ء است،بدون حرکت،اغلب صامت و فقط می‎شود نگاه کرد،زیر سایۀ چشمانی که موشکافانه و دقیق شما را مشاهده می‎کنند ؛ اما با اینحال فروید می‎گوید: « من این احساس را دارم که شما خیلی به من کمک می‎کنید.»

صفحه 163

قیمت: 65,000 تومان
پاکت خرید
مرد با شال آبی
مرد با شال آبی

لام

 احتیاط کنید سرتان به لوستر نخورد

احتیاط کنید سرتان به لوستر نخورد

مرد، او را خیلی تنها گذاشته بود. شب‌ها و روزهای بی‌شماری را تک و تنها در این خانه دورافتاده سپری کرده بود. مرد همیشه با دوستانش بود و طوری با او برخورد می‌کرد که انگار وجود ندارد. بیشتر بخوان

لام

 باد و برگ

باد و برگ

(تمام شد)
 داد از غم تنهایی

داد از غم تنهایی

(تمام شد)
 باقی مانده های آشویتس

باقی مانده های آشویتس

26,000 تومان
 سینمای آزار

سینمای آزار

32,000 تومان