× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

عوارض جانبی

نویسنده: وودی آلن

جشن تولد هفتادسالگی نیدل‌من را به یاد دارم. همسرش برایش یک پیژامه خریده بود و نیدل‌من از آنجا که انتظار یک مرسدس‌بنز تازه را داشت، معلوم بود که ناامید شده است. او بازنشسته شده بود و دیگر تدریس نمی‌کرد. با این حال کار خصوصی خودش را داشت. در واقع او یک مرد واقعی بود. نیدل‌من در شب افتتاح دو نمایش کوتاه از آرابل، درحالی‌که پیژامه‌اش را پوشیده بود، لبخندزنان وبرای دومین بار وارد جمع شد.

صفحه 26

قیمت: 12,000 تومان
پاکت خرید
عوارض جانبی
عوارض جانبی

لام

 کمی وقت‌گذرانی با مرگ

کمی وقت‌گذرانی با مرگ

«امروز با اینکه مزدوران خود‌فروخته ژنرال آرویو به ما شبیخون زدند و تقریبا نیمی از افراد را قتل‌عام کردند، در مجموع روز بسیار خوبی بود.»  بیشتر بخوان

لام

 متل ماه عسل

متل ماه عسل

18,000 تومان
 مرگ خدا

مرگ خدا

16,000 تومان
 حالا بی حساب شدیم

حالا بی حساب شدیم

22,000 تومان
 به دلقک ها نگاه کن

به دلقک ها نگاه کن

25,000 تومان