× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

جزیره

نویسنده: آلیستر مک لاود

نیمه شب، سرش را بالا کرد و به ساعت نئونیِ کوکاکولا نگاه انداخت و با احساس خلئی عمیق متوجه شد تا همان‌جایش هم زیادی آنجا مانده و دیر کرده و حتی شاید همین حالا هم تا ابد بیچاره شده باشد. پایین را نگاه کرد و بعد فوراً دوباره بالا را، با این امیدِ بیهوده که شاید بار دوم که نگاه کند به‌نوعی ساعت را غافلگیر کند و ببیند عقربه‌هایش جای دیگری هستند، شاید روی نُه یا دَه، ولی فایده‌ای نداشت.

صفحه 103

قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
جزیره
جزیره

لام

 شهر و خاطرات رونده

شهر و خاطرات رونده

سرعت تغییرات محیطی در کلان‌شهرها آنچنان است که هر آن ممکن است چیزی که به آن دل بسته‌ای یا به آن احساس تعلق می‌کنی دود شود و به هوا رود یا چهرۀ دیگری به خود گیرد. در این شرایط که تعلق و دلبستگی به چیزی ثابت غیرممکن است، مبدائی ساکن برای شهرنشین وجود ندارد و از این رو همیشه در زندگی روزمرۀ خودش هم احساس دورماندگی و هجرت می‌کند. در این یادداشت این دورماندگیِ مداوم را از نظر می‌گذرانیم و برایش از شعر نیما و بودلِر شاهد می‌آوریم. بیشتر بخوان

لام

 عشق در زمستان آغاز می شود

عشق در زمستان آغاز می شود

16,500 تومان
 برادران كارامازوف (2جلدی)

برادران كارامازوف (2جلدی)

85,000 تومان
 عامه پسند

عامه پسند

18,000 تومان
 استخوان خوک و دست های جذامی

استخوان خوک و دست های جذامی

8,000 تومان