× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گرسنگی

نویسنده: رکسانه گی

طی دورۀ دبیرستان با وجود آنکه اغلب خاموش و عبوس در دفتر مشاور می‌نشستم، به روان‌درمانی ادامه دادم. پیشرفت چندانی نکردم، اما این فضایی بود که می‌توانستم از فشار اجبار برای گرفتن نمرات خوب، در مدرسه‌ای که خصمانه سختگیر بود، بگریزم. می‎‌توانستم از خودم، نوجوانی که محبوب نیست و دست‌وپا‌چلفتی و به ‌شدت تنهاست بگریزم. می‌توانستم از فرزند مأیوس‌کننده‌ای که بودم بگریزم.

صفخه 77

قیمت: 36,000 تومان
پاکت خرید
گرسنگی
گرسنگی

لام

 مهاجرت، کنده‌شدن از جا، جا کَن شدگی

مهاجرت، کنده‌شدن از جا، جا کَن شدگی

بر این پهنۀ خاک چیزی هست که به رغم ما ادامه می‌دهد، نفس بودن به راستی موکول به بودن ما نیست، و این خوب است، خوب است که جلوه‌های بودن را به غم و شادی ما نبسته‌اند، خوب است که غم ما، با استناد به قول شاعر «اگر غم را چو آتش دود بودی» دودی ندارد، تا جهان جاودانه تاریک بماند. بیشتر بخوان

لام

 بچه‌های صحرا

بچه‌های صحرا

39,000 تومان
 خودت باش دختر

خودت باش دختر

30,000 تومان
 سایه ات را مالک شو

سایه ات را مالک شو

10,000 تومان
 بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

24,000 تومان