× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

باقی مانده های آشویتس

نویسنده: جورجو آگامین

شاهد معمولا به نام عدالت و حقیقت هادت می‌‌دهد و گفتار او از این طریق غنا و انسجام می‌یابد. با این حال، در اینجا ارزش شهادت اساسا در چیزی نهفته است که شهادت فاقد آن است؛ شهادت در مرکز خود حاوی چیزی است که نمی‌توان به آن شهادت داد و همان نیز اقتدار را از بازماندگان می‌ستاند. شاهدان «حقیقی»، «شاهدان کامل»، آنانی هستند که شهادت ندادند و نمی‌توانستند شهادت دهند. آنها همان کسانی‌اند که «به ته خط رسیدند»: تسلیم شدگان، غرق شدگان.

صفحه 39 و 40

قیمت: 26,000 تومان
پاکت خرید
باقی مانده های آشویتس
باقی مانده های آشویتس

لام

 کاپوچینو، کیک پنیر

کاپوچینو، کیک پنیر

همسرم عاقل‌تر از من است. می‌گوید همه‌ی گرفتاری‌ها از زمانی آغاز شد که ما از حرکت ماندیم و ساکن شدیم. که اول مثل بقیه‌ی موجودات یک‌سره در حرکت بودیم. با خانواده، قبیله می‌رفتیم به درختان میوه، سبزی‌های خوراکی می‌رسیدیم. بیشتر بخوان

لام

 پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

پیرمرد صدساله ای که از پنجره خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد

32,000 تومان
 جذابیت پنهان بونوئل

جذابیت پنهان بونوئل

16,000 تومان
 اتاق روشن

اتاق روشن

12,500 تومان
 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب

10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب

52,000 تومان