× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

وقتی هیتلر کوکائین می‌ زد و مغز لنین جابه‌جا می‌ شد

نویسنده: جایلز میلتون

در سومین هفتۀ ماه مه، امیلیا دایر به اتهام قتل به دادگاه احضار شد. او تنها به قتل دوریس اعتراف کرد و برای دفاع از خود ادعا کرد مبتلا به جنون است.

ادعای او به سرعت رد شد. تنها چهار و نیم دقیقه طول کشید تا هیئت‌منصفه او را گناهکار اعلام کند. امیلیا دایر دو هفتۀ بعد به دار آویخته شد و در کمال ناباوری دخترش تحت تعقیب قرار نگرفت.

صفحه 92

قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
وقتی هیتلر کوکائین می‌ زد و مغز لنین جابه‌جا می‌ شد
وقتی هیتلر کوکائین می‌ زد و مغز لنین جابه‌جا می‌ شد

لام

 قلم به مثابه سلاحی که می‌کشد

قلم به مثابه سلاحی که می‌کشد

«برای تو و من هیچ جا از زندگی واقعی خبری نیست. آن‌جا سخت است، این‌جا سخت است، قضیه با خودت از همه سخت‌تر است. قلقش انتخاب آن سختی‌ای است که در حال حاضر بیش از همه مناسب توست.» بیشتر بخوان

لام

 فصل سكوت

فصل سكوت

60,000 تومان
 دو قرن سکوت

دو قرن سکوت

65,000 تومان
 نبرد من

نبرد من

40,000 تومان
 آخرین نبرد لنین

آخرین نبرد لنین

40,000 تومان