× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مجمع سری

نویسنده: رابرت هریس

مجمع سری قابل‌توقف نبود. مثل ماشینی مقدس، بی‌توجه به همۀ حواس‌پرتی‌های نامقدس، وارد سومین روز حرکت خود می‌شد. رأس نُه و سی دقیقۀ بامداد مطابق حکم عالی پاپ کاردینال‌ها دوباره برای مینی‌بوس‌ها صف کشیدند. حالا روال کار را یاد گرفته‌بودند. سعی می‌کردند سریع روی یک صندلی بنشینند، اگر سن زیاد و ضعف جسمانی اجازه می‌داد. سپس مینی‌بوس‌ها هر چند دقیقه راه می‌افتادند و به سمت غرب از میدان سانتا مارتا گذشته و به نمازخانۀ سیستسن می‌رفتند.

صفحه 281

قیمت: 42,000 تومان
پاکت خرید
مجمع سری
مجمع سری

لام

 پاییز فصل آخر سال است

پاییز فصل آخر سال است

گوشی را که برداشتم، گفت: «سلام لیلا خانم. امیر صالحی هستم. شماره‌ی شما را از ساغر گرفته‌ام.» گفت دارند یک روزنامه‌ی جدید درمی‌آورند. گفت هر روز سه صفحه‌ی فرهنگی دارند. یک صفحه‌اش ظهر می‌رود برای چاپ، دو صفحه‌اش عصر، گفت اگر فرصت دارم و اگر دوست دارم، یکشنبه عصر سری به‌شان بزنم. بیشتر بخوان

لام

 فصل سكوت

فصل سكوت

60,000 تومان
 آس و پاس در پاریس و لندن

آس و پاس در پاریس و لندن

30,000 تومان
 عشق و چیزهای دیگر

عشق و چیزهای دیگر

11,000 تومان
 عشق هرگز كافی نیست

عشق هرگز كافی نیست

25,000 تومان