× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

خودت را تباه نکن

نویسنده: گری جان بیشاپ

شاید شما همیشه کارهایتان را برای دقیقه‌ی نود نگه می‌دارید. آن‌قدر تعلل می‌کنید تا زمانی که دیگر واقعاً وقت تنگ می‌شود و زمانی شروع به کار می‌کنید که کمبود وقت فشار می‌آورد.

ما دائماً در پی اثبات چیزی هستیم. در این مورد، شما یا دارید ثابت می‌کنید که زمان کافی ندارید یا اینکه همیشه بازنده‌اید و عادت دارید کارهایتان را به تعویق بیندازید و آن‌ها را در لحظه‌ی آخر انجام دهید.

صفحه 44

قیمت: 18,000 تومان
پاکت خرید
خودت را تباه نکن
خودت را تباه نکن

لام

 هجرت از جهان زندگی به دیدار مرگ در کوه جادو

هجرت از جهان زندگی به دیدار مرگ در کوه جادو

واژه‎ی هجرت بار معنوی ویژه‎ای دارد و ادبیات پر از لحظات هجرت‎گونه‎ای است که در آن قهرمان به جهان درون و معنویت کشیده می‎شود و از دنیای عینی و مادی می‎گریزد. هجرت از زندگی و واقعیت به معنویت و ذهنیت. توماس مان در رمان کوه جادو، از وضعیت ذهنی و جسمانی ویژه‎ی بیمار بودن به عنوان پلی برای سیر به معنویت استفاده می‎کند. بیشتر بخوان

لام

 خودت باش دختر

خودت باش دختر

30,000 تومان
 تختخوابت را مرتب کن

تختخوابت را مرتب کن

12,000 تومان
 هنر بالغانه نه گفتن

هنر بالغانه نه گفتن

33,900 تومان
 هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

(تمام شد)