× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بچه های صحرا

نویسنده: واریس دیری

گاهی اوقات از لذت ناشناخته ماندن در کافه‌رستورانی کوچک توی وین برخوردار می‌شوم که کمی محقر است اما جاذبه‌های خودش را دارد. وقتی به آن‌جا می‌روم، یک غذای مخصوص اتریشی سفارش می‌دهم و هنگام صرف آن از تماشای دیگر مشتری‌ها لذت می‌برم. یک میز بیلیارد وسط سالن قرار دارد. مردی حدوداً چهل‌ساله و بسیار ازخودراضی، لحظاتی قبل زنی جوان را به مسابقه دعوت کرده است.

صفحه 53

قیمت: 39,000 تومان
پاکت خرید
بچه های صحرا
بچه های صحرا

لام

 جستارهایی در باب عشق

جستارهایی در باب عشق

الیاس کانِتی می‌گوید: «دیدن ورای آدم‌ها آسان است، ولی ما را به جایی نمی‌رساند.» به‌عبارت دیگر چه آسان و چه بی‌فایده در افراد عیب می‌یابیم. آیا وقتی عاشق می‌شویم بعضاً به این دلیل نیست که حتی به بهای کوری خودمان در این فرایند و آن لحظه خواسته‌ایم، دیدن ورای آدم‌ها را نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گزینة متقابل باشند، آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که می‌خواهیم از موضع ضعف بدبینی، نجات یابیم؟ آیا در هر «عشق در نگاه اول» نوعی گزافه‌پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود ندارد؟ نوعی گزافه‌پردازی که ما را از منفی‌نگری معمول‌مان منفک می‌کند و تمرکز و نیرویمان را معطوف کسی می‌کند که چنان باورش داریم که هرگز حتی خود را چنین باور نداشته‌ایم. بیشتر بخوان

لام

 جنگ چهره ی زنانه ندارد

جنگ چهره ی زنانه ندارد

48,000 تومان
 زن بودن

زن بودن

15,500 تومان
 خودت باش دختر

خودت باش دختر

30,000 تومان
 عامه پسند

عامه پسند

18,000 تومان