× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

متل ماه عسل

نویسنده: وودی آلن

آلن:   ( هیجانش را به‌سختی پنهان می‌کند.) دلم شورمی‌زنه. اگه نانسی سر برسه چی؟اُاُ!

دیک:   آلن. بیا این شبِ اوله رو خیلی بلندپروازی نکنیم.  

آلن:   (به لیندا) از من چیزی نگفت؟

لیندا:   تورو اصلاً نمی‌شناسه...چی می‌تونه ازت بگه؟

آلن:   بهش نگفتی من یه بیوه‌مردم.

لیندا:   (به آشپزخانه می‌رود.) بنا این بود من فقط واسه‌ت قرار رو بذارم. دیگه خودت باید قضیۀ مرگ زنت رو براش تعریف کنی.

آلن:   وای! دل توی دلم نیست.

صفحه 31

قیمت: 18,000 تومان
پاکت خرید
متل ماه عسل
متل ماه عسل

لام

 طلسم اودیسه هومر به هجرت مدام

طلسم اودیسه هومر به هجرت مدام

ادیسه داستانی است که در آن خانه و وطن عقوبت و پاداش است و قهرمان تا جایی قهرمان است که برای آن بجنگد؛ با انسان، با دریا، با خدا؛ حتی خانه‎هایی را ویران کند و آتش زند. بیشتر بخوان

لام

 اتللو

اتللو

12,000 تومان
 برادران كارامازوف (2جلدی)

برادران كارامازوف (2جلدی)

85,000 تومان
 عامه پسند

عامه پسند

18,000 تومان
 عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

42,000 تومان