× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

در زلالِ شعر

نویسنده: کامیار عابدی

کمی روح، کمی جسم؛ این است آن‌چه سایۀ نوجوان را به خود مشغول می‌دارد:« یک‌مدّت هم پیش معلّم نقاشی رفتم. مدّتی هم پیش معلّم گچ‌بُری و قالب‌سازی و مجسّمه‌سازی رفتم. بعد، که یک‌خورده سن بالا رفت، مدّتی تمرین کُشتی کردم. یک مدّت هم تمرین وزنه‌برداری کردم». امّا سرانجام، هنرِ شاعری او را به خود ربود: « از هشت-نُه سالگی، به‌نوعی مشغول شعر گفتن شدم.»

صفحه 20

قیمت: 48,500 تومان
پاکت خرید
در زلالِ شعر
در زلالِ شعر

لام

 اسطرلاب حق

اسطرلاب حق

سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولی بود. خود سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می‌کند نه سخن. بیشتر بخوان

لام

 سه گانه فاضل نظری (باقاب)

سه گانه فاضل نظری (باقاب)

40,000 تومان
 تاسیان

تاسیان

45,000 تومان
 شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

110,000 تومان
 عباس کیارستمی

عباس کیارستمی

(تمام شد)