× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

شبِ شمس

نویسنده: میلاد حسینی

جلیلِ اخوان به بیست‌و‌شش سالگی که رسید، قیدِ نیشابور و شهرِ کهن را زد و مغازه‌ی خیابان دارایی را به پدرش فروخت و با پولش در کوچه‌های اولِ هاشمیه‌ی مشهد، که بیش‌ترِ قطعه‌هایش باغی بودند، خانه خرید. حبیب‌الله‌اخوان، به امید پشیمانی و بازگشت پسرش، نگذاشت چراغِ قنادیِ نیشابور خاموش شود و یک سالی باز نگهش داشت، اما بعد که دید رفتنِ جلیل بی‌برگشت است و خودش هم اهل گرداندنِ قنادی نیست و سودِ چشم‌گیری هم ندارد، جمعش کرد و مغازه را به یک لاستیک‌فروش اجاره داد.

صفحه 54

قیمت: 27,000 تومان
پاکت خرید
شبِ شمس
شبِ شمس

لام

 تاریخ عشق

تاریخ عشق

او عشق به پدرم را به سرزندگی تابستان آشنایی‌شان نگه داشته است. زندگی را پس زده تا این کار را بکند. گاهی روزهای زیادی فقط با هوا و آب زنده است. بیشتر بخوان

لام

 پاییز 32

پاییز 32

28,000 تومان
 پاییز فصل آخر سال است

پاییز فصل آخر سال است

28,000 تومان
 عشق در زمستان آغاز می شود

عشق در زمستان آغاز می شود

16,500 تومان
 ترانه های اشک و آفتاب (8جلدی با قاب)

ترانه های اشک و آفتاب (8جلدی با قاب)

45,000 تومان