× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)

نویسنده: سید‌امیر سقراطی

اردشیر محصص در اکثر مصاحبه‌ها و بیوگرافی‌ها به شاعربودن مادر و قاضی‌بودن پدرش اشاره کرده، اما توضیح بیشتری نیز نمی‌دهد. در همه‌ی مصاحبه‌ها به رخدادی اشاره می‌کند که طراحی را برایش مهم جلوه می‌دهد؛ یعنی رفتن به سینمایی در رشت همراه با برادران بزرگترش و دیدن فیلم بلای جان نازی‌ها. این واقعه از آن روی در ذهن او نقش بسته که به درخواست فامیل‌ها و اهالی خانواده وقتی گفته بودند چه دیدی؟ تصاویری از فیلم را طراحی کرده بود؛ درحالی‌که سه چهارسالی بیشتر نداشته است.

صفحه 9

قیمت: 13,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)
گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)

لام

 هنر داستان‌خوانی

هنر داستان‌خوانی

راه ورود به دنیای نویسندگان کتاب هنر داستان‌نویسی، اثر دیوید لاج، گزینۀ بسیار خوبی است. دیوید لاج –نویسنده و منتقد ادبی برجسته- در سال‌های 1991 و 1992 برای ستون هفتگی‌اش در روزنامۀ ایندیپندنت آن ساندی یادداشت‌هایی دربارۀ تکنیک‌های داستان‌نویسی می‌نوشت. کتاب هنر داستان‌نویسی تنها اثر مستقلی است که از لاج به فارسی منتشر شده است. بیشتر بخوان

لام

 گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

17,000 تومان
 بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

10,000 تومان
 گلستان هنر 1 (میرزاعلی‌قلی خویی)

گلستان هنر 1 (میرزاعلی‌قلی خویی)

7,000 تومان
 گلستان هنر 22 (محمد باقر)

گلستان هنر 22 (محمد باقر)

14,000 تومان