× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)

نویسنده: سید‌امیر سقراطی

اردشیر محصص در اکثر مصاحبه‌ها و بیوگرافی‌ها به شاعربودن مادر و قاضی‌بودن پدرش اشاره کرده، اما توضیح بیشتری نیز نمی‌دهد. در همه‌ی مصاحبه‌ها به رخدادی اشاره می‌کند که طراحی را برایش مهم جلوه می‌دهد؛ یعنی رفتن به سینمایی در رشت همراه با برادران بزرگترش و دیدن فیلم بلای جان نازی‌ها. این واقعه از آن روی در ذهن او نقش بسته که به درخواست فامیل‌ها و اهالی خانواده وقتی گفته بودند چه دیدی؟ تصاویری از فیلم را طراحی کرده بود؛ درحالی‌که سه چهارسالی بیشتر نداشته است.

صفحه 9

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)
گلستان هنر 15 (اردشیر محصص)

لام

 اسطرلاب حق

اسطرلاب حق

سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولی بود. خود سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می‌کند نه سخن. بیشتر بخوان

لام

 گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

17,000 تومان
 بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

10,000 تومان
 گلستان هنر 1 (میرزاعلی‌قلی خویی)

گلستان هنر 1 (میرزاعلی‌قلی خویی)

7,000 تومان
 گلستان هنر 22 (محمد باقر)

گلستان هنر 22 (محمد باقر)

14,000 تومان