× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 16 (عبدالله خان)

نویسنده: علی اصغر میرزایی مهر

آخرین مسئولیت هنری عبدالله‌خان در دربار فتحعلی‌شاه به واپسین سال حیات و سلطنت این پادشاه قاجاری مربوط می‌شود و آن طراحی «سنگ قبر فتحعلی‌شاه» و نظارت بر مراحل اجرای این اثر هنرمندانه است. در گوشه‌ای از سنگ قبر یادشده این سجع دیده می‌شود:«کمترین بنده شه عبدالله». چون در این‌جا به‌طور مشخص حجار، یعنی کسی که تراش سنگ را به عهده داشته، هنرمند دیگری به نام محمدحسین حجارباشی بوده، پس می‌توان دریافت که کماکان عبدالله‌خان طراح و مدیر پروژه بوده؛ نه الزاماً مجری.

صفحه 11

قیمت: 18,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 16 (عبدالله خان)
گلستان هنر 16 (عبدالله خان)

لام

 احتمالا گم شده‌ام

احتمالا گم شده‌ام

صدای زنگ تلفن ترتیب مغزم را میدهد. دستم را بیخودی طرفش دراز میکنم، تا قبل از این که مغزم روی تخت ولو شود، صداش را کم کنم…؛میرود وی پیغام گیر…؛ کیوان است. میخواهد بداند خانه هستم یا نه. جواب نمیدهم. سرم را که از روی بالش بلند میکنم، تازه میفهمم چه قدر سنگین است از لا به لای بخار توی سرم، به ساعت میز نگاه میکنم. ساعت ده است یا یازده یا دوازده؟ چه اهمیتی دارد؟ سعی میکنم دیشب را به خاطر بیاورم بیشتر بخوان

لام

 بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

بوستان هنر 1 (ابوالقاسم لاریجانی)

10,000 تومان
 گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

20,000 تومان
 گلستان هنر 21 (محمد هادی)

گلستان هنر 21 (محمد هادی)

14,000 تومان
 گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

17,000 تومان