× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 17 (مهدی تائب)

نویسنده: فرید تائب

مهدی تائب از دیگر فرزندان سلطان‌الکتاب،سرسلسله‌ی خاندان هنرمند تائب، است. احمد تائب (1367-1298ش.)،  مصطفی تائب (1381-1309ش.) و مرتضی تائب (متولد 1311 شمسی) از فرزندان وی هستند. احمد تائب، پسر بزرگ مهدی تائب، نواختن تار را نزد استاد مرتضی نی‌داوود فرا گرفت. صدای زیبایی داشت و گاه در محافل خصوصی می‌نواخت.

صفحه 16

قیمت: 15,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 17 (مهدی تائب)
گلستان هنر 17 (مهدی تائب)

لام

 رهش

رهش

اسب‌ها از دو روز قبل‌ش سم می‌کوبانند. سگ‌ها دندان به هم می‌سایند. شب‌ش گربه‌ها خرناس می‌کشند. کبوترها بی‌قراری می‌کنند و نصف شب تو لانه در جا بال می‌زنند. قزل‌آلاها عوض اینکه بالا بیایند، خودشان را رها می‌کنند در مسیر پایین‌دستِ رود. بیشتر بخوان

لام

 گلستان هنر 22 (محمد باقر)

گلستان هنر 22 (محمد باقر)

14,000 تومان
 گلستان هنر 21 (محمد هادی)

گلستان هنر 21 (محمد هادی)

14,000 تومان
 گلستان هنر 23 (خواجه اختیارمنشی)

گلستان هنر 23 (خواجه اختیارمنشی)

20,000 تومان
 گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

گلستان هنر 20 (خلیل‌الله پادشاه قلم)

17,000 تومان