× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 4 (اسدالله شیرازی)

نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی

اسدالله شیرازی بیشتر به قطعه‌نویسی علاقه‌مند بوده تا کتابت نسخه‌های پرکار و طاقت‌فرسا و از این رو سلیقه‌ای متفاوت با خوشنویسانی چون محمدحسین طهرانی و محمدحسین شیرازی دارد.

از وی دو کتاب پرکار، هفت مرقّع و ده‌ها قطعه‌ی پراکنده شناسایی شده که در میان سال‌های 1252 تا 1268 هـ.ق تحریر شده است. به‌یقین آثار وی بیش از این مقدار است و پس از این از مجموعه‌های همگانی و خصوصی سر بر خواهد آورد. 

صفحه 16

قیمت: 15,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 4 (اسدالله شیرازی)
گلستان هنر 4 (اسدالله شیرازی)

لام

 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

مدتی پیش از آن، تلاش کرده بودم داستان کوتاهی بنویسم که مضمون اصلی‌اش، معنای زندگی بود. هیچ وقت تمامش نکردم، اما فرایند فکر کردن به علت وجودی1 مردم، چارچوب ذهنی غریبی درست کرد؛ نوعی وسواس فکری. مرا وادار کرد همه چیز زندگی‌ام را به اعداد تبدیل کنم. این وضعیت حدود هشت ماه طول کشید. بیشتر بخوان

لام

 گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

20,000 تومان
 گلستان هنر 3 (اسماعیل جلایر)

گلستان هنر 3 (اسماعیل جلایر)

8,000 تومان
 گلستان هنر 21 (محمد هادی)

گلستان هنر 21 (محمد هادی)

14,000 تومان
 گلستان هنر 23 (خواجه اختیارمنشی)

گلستان هنر 23 (خواجه اختیارمنشی)

20,000 تومان