× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی

میرزاابوالفضل ساوجی، فرزند فضل‌الله، و او نیز فرزند عبدالله بن لطفعلی ساوجی بود. ایشان از نوادگان حسن‌خان شاملو و فرزندش مرتضی‌قلی‌خان بودند که نسل‌اندرنسل در دربار پادشاهان صفوی دارای مناصب مناسب بودند. حسن‌خان خود از سخنوران و نستعلیق‌نویسان نام‌آور زمان خویش بود. بسیاری از منابع مرتضی‌قلی شاملو را در کنار محمد‌شفیع هروی به عنوان قانونمندکنندگان خط شکسته‌ی نستعلیق معرفی کرده‌اند. مرتضی‌قلی افزون بر خوشنویسی، هم‌چون پدرش، در شاعری نیز طبعی روان داشت.

صفحه 9

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)
گلستان هنر 24 (ابوالفضل ساوجی)

لام

 شهر و خاطرات رونده

شهر و خاطرات رونده

سرعت تغییرات محیطی در کلان‌شهرها آنچنان است که هر آن ممکن است چیزی که به آن دل بسته‌ای یا به آن احساس تعلق می‌کنی دود شود و به هوا رود یا چهرۀ دیگری به خود گیرد. در این شرایط که تعلق و دلبستگی به چیزی ثابت غیرممکن است، مبدائی ساکن برای شهرنشین وجود ندارد و از این رو همیشه در زندگی روزمرۀ خودش هم احساس دورماندگی و هجرت می‌کند. در این یادداشت این دورماندگیِ مداوم را از نظر می‌گذرانیم و برایش از شعر نیما و بودلِر شاهد می‌آوریم. بیشتر بخوان

لام

 قصه گو

قصه گو

(تمام شد)
 نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

30,000 تومان
 فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

48,000 تومان
 سه گانه فاضل نظری (باقاب)

سه گانه فاضل نظری (باقاب)

40,000 تومان