× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دزد پادگان

نویسنده: توبیاس ولف

لوییس لخ‌لخ کنان در جادۀ خروجی فورت برگ پیش می‌رود و زیر لبی با خودش حرف می‌زند و سعی می‌کند ماشینی را متوقف کند و سوارش بشود، اما حسابی عصبانی است که راننده‌ها همه چشم غره ای بهش می‌روند و از کنارش می‌گذرند. عصبانی است که نتوانسته دوستانش را راضی کند تا با او به سینما بیایند. باب هوپ بازیگر محبوبش بود و تنهایی خیلی خوش نمی‌گذشت. انتظار داشت همراهش می‌آمدند.

به پای تپه اِسموک بامب که می‌رسد یک ماشین کروکی برایش نگه می‌دارد.

صفحه71

قیمت: 21,000 تومان
پاکت خرید
دزد پادگان
دزد پادگان

لام

 به آواز باد گوش بسپار

به آواز باد گوش بسپار

مدتی پیش از آن، تلاش کرده بودم داستان کوتاهی بنویسم که مضمون اصلی‌اش، معنای زندگی بود. هیچ وقت تمامش نکردم، اما فرایند فکر کردن به علت وجودی1 مردم، چارچوب ذهنی غریبی درست کرد؛ نوعی وسواس فکری. مرا وادار کرد همه چیز زندگی‌ام را به اعداد تبدیل کنم. این وضعیت حدود هشت ماه طول کشید. بیشتر بخوان

لام

 گناه دریا

گناه دریا

6,000 تومان
 صید ماهی بزرگ

صید ماهی بزرگ

(تمام شد)
 زندگی خود را دوباره بیافرینید

زندگی خود را دوباره بیافرینید

45,000 تومان
 امشب كنار غزل های من بخواب

امشب كنار غزل های من بخواب

12,000 تومان