× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

با اطمینان می‌‌‌دانم که...

نویسنده: اپرا وینفری

مقدار وقت و انرژی که من صرف نگرانی درباره‌ی این‌که وعده‌ی بعدی چه بخورم، چقدر کالری وارد بدنم می‌شود؟ چقدر باید ورزش کنم و اگر ورزش نکنم، چقدر طول می‌کشد تا اضافه وزنم را از بین ببرم، غیرقابل شمارش است.در تمام این سال‌ها مسئله‌ی غذا همیشه در بخشی از ذهن من وجود داشته است.هنوز چکی که برای اولین دکتر تغذیه‌ام نوشته‌ام را یادم هست.

صفحه 64

قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
با اطمینان می‌‌‌دانم که...
با اطمینان می‌‌‌دانم که...

لام

 پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

بیایید یک بار این کلمات را کنار هم بگوییم ، سرما و گرما، روشنی و تاریکی، روز و شب، نازکی و کلفتی، بلندی و کوتاهی، سبکی و سنگینی... یکبار دیگر آن‌ها را تکرار کنید. حالا به این موضوع فکر کنید چقدر برای فهمیدن هرکدامشان به دیگری نیاز داریم؟ برای فهمیدن روز به شب برای فهمیدن خوبی به بدی و برای  فهمیدن سبکی به سنگینی... جالب نیست؟  بیشتر بخوان

لام

 خودت باش دختر

خودت باش دختر

30,000 تومان
 قهوه ی سرد آقای نویسنده

قهوه ی سرد آقای نویسنده

36,000 تومان
 ارباب و بنده

ارباب و بنده

(تمام شد)
 غرب چگونه غرب شد؟

غرب چگونه غرب شد؟

23,000 تومان