× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

باغ وحش شیشه‌ای

نویسنده: تنسی ویلیامز

تام                   (تام به حالت عصبی روزنامه را پرت می‌کند.)آه...

لورا                  من فکر نمی‌کنم اصلاٌ کسی بیاد مادر. ( لورا در اتاق

                       غذاخوری تنهاست)

آماندا                چی؟ حتی یه نفر هم نمی‌آد؟ جدی نمی‌گی. حتی

                      یه نفر مهمون هم به خونه‌ی ما نمی‌آد؟ که این طور!

                      حتی یه نفر هم نمی‌آد؟  این نمیتونه حقیقت داشته 

                      باشه! مگه سیل، جوونارو برده؟ گردباد اومده و طوفان شده؟


صفحه16

قیمت: 10,000 تومان
پاکت خرید
باغ وحش شیشه‌ای
باغ وحش شیشه‌ای

لام

 رهش

رهش

اسب‌ها از دو روز قبل‌ش سم می‌کوبانند. سگ‌ها دندان به هم می‌سایند. شب‌ش گربه‌ها خرناس می‌کشند. کبوترها بی‌قراری می‌کنند و نصف شب تو لانه در جا بال می‌زنند. قزل‌آلاها عوض اینکه بالا بیایند، خودشان را رها می‌کنند در مسیر پایین‌دستِ رود. بیشتر بخوان

لام

 آندورا

آندورا

16,000 تومان
 چای نعنا

چای نعنا

25,000 تومان
 اینقدر عصبانی نباش!

اینقدر عصبانی نباش!

(تمام شد)
 انواع زنان

انواع زنان

85,000 تومان