× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ته خیار

نویسنده: هوشنگ مرادی کرمانی

قلم گاو را نگاه کردم، اشک در چشم هایم جمع شد. به فرزندانش که همگی سر سفره بودند نگاه کردم، دو تا دختر و سه تا پسر. همین جور لال مانی گرفته بودند. زل زده بودند به من. آش رشته می‌خوردند، آش را هورت می‌کشیدند بالا و رشته‌هایی که از دو سوی دهانشان آویزان می‌شد، با سر انگشت می‌گرفتند و می‌کردند توی دهان. مانند سایر یتیمان می‌جویدند. برایشان کمی صحبت کردم و گفتم «قدر یتیمی را بدانید. من و پدرتان خیلی زحمت کشیدیم که بتوانیم شما را یتیم کنیم تا آینده خوبی داشته باشید. بعد از این دیگر بستگی دارد به همت شما.»

صفحه133

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
ته خیار
ته خیار

لام

 شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید

روستای ما قهوه‌خانه نداشت، عوضش بازار داشت که میان ده بود. چند تا دکان بقالی و آهنگری و قصابی دم حمام و مسجد بود که ما به آن بازار می‌گفتیم. صبح‌ها و عصرها پیرمردها دم دکان‌ها گوش تا گوش می‌نشستند و باب کیف از زمین و زمان و آسمان حرف می‌زدند و شعر می‌خواندند. بیشتر بخوان

لام

 داستان (ساختار،سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

داستان (ساختار،سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

30,000 تومان
 غرب غم زده

غرب غم زده

14,000 تومان
 موش و گربه

موش و گربه

12,000 تومان
 گزارش به کمیسر

گزارش به کمیسر

38,000 تومان