× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فرشتگان پاول کله

نویسنده: بوریس فرید‌والد

در همین سال،کِلِه طرحی با مضمون دو فرشته به نام زوج فرشته می‌کشد. در عنوان این طراحی، حرفی از فعالیت یا رسالت فرشته‌ها به میان نیامده است. ویژگی جالب این تصویر این است که آن‌ها زوج هستند. چنین به نظر می‌رسد که آن‌ها، در حین پرواز، با دوبال بزرگشان برای مخاطبان دست تکان می‌دهند. این نخستین اثر از میان همه‌ی آثار پاول کِلِه است که در آن دو فرشته به صورت مشترک ظاهر می‌شوند و آشکارا دلبسته‌ی هم‌اند.

صفحه64

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
فرشتگان پاول کله
فرشتگان پاول کله

لام

 خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

خشم از زمین «واسع» خدا می‌روید

با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. بیشتر بخوان

لام

 تاریخ نگاری هنر

تاریخ نگاری هنر

13,000 تومان
 فشن

فشن

45,000 تومان
 مجله آنگاه (کافه و کافه نشینی)

مجله آنگاه (کافه و کافه نشینی)

(تمام شد)
 پرسپکتیو به منزله‌ی صورت سمبلیک

پرسپکتیو به منزله‌ی صورت سمبلیک

32,000 تومان