× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

یادداشت های یک دیوانه

نویسنده: نیکولای گوگول

در اینجا منشی از خواندن باز ایستاد تا دوباره دماغش را پاک کند. قاضی با تحسین فراوان بازوهایش را به هم گره کرد و زیر لب با خودش زمزمه کرد: «چه قلمی! خدایا، چه قلم جانداری این مرد دارد!» ایوان ایوانوویچ از منشی خواست که به خواندن ادامه دهد و تاراس تیخونوویچ ادامه داد:

شخص مذکور، ایوان دووگوچخون، فرزند نیکیفور، زمانی که اینجانب با حسن نیت به نزدش رفته بودم، در حضور جمع لقب بسیار اهانت بار و ننگ آور «غاز» را به من داد، در حالی که بر همه اهالی میرگورود آشکار است که هرگز نام این حیوان منفور بر من نهاده نشده است و در آینده نیز قصد چنین تغییر نامی ندارم.

صفحه215

قیمت: 30,000 تومان
پاکت خرید
یادداشت های یک دیوانه
یادداشت های یک دیوانه

لام

 تبریک! شما یک هیولا ساخته‌اید.

تبریک! شما یک هیولا ساخته‌اید.

همه‌چیز از یک شب بارانی در قلعه‌ی لرد بایرون،شاعر معروف رمانتیک شروع شد. شبی که عدّه‌ای از دوستانِ جوان بایرون در یکی از اتاق‌های عمارت دور هم جمع شده بودند و هوا آن‌قدر طوفانی بود که نمی‌توانستند عمارت را ترک کنند. بیشتر بخوان

لام

 ابله

ابله

(تمام شد)
 سفر به دور اتاقم

سفر به دور اتاقم

(تمام شد)
 خانواده ی پاسكوآل دوآرته

خانواده ی پاسكوآل دوآرته

15,000 تومان
 هرگز ترکم مکن

هرگز ترکم مکن

(تمام شد)