× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

حقیقت عاشورا

نویسنده: محمد اسفندیاری

یکی از مهم‌ترین درس هایی که از تاریخ عاشورا فرا می‌گیریم، این است که هیچ حکومتی از انحراف بیمه نیست. هر حکومت عادلانه ای ممکن است پس از چندی، دیر یا زود، به انحراف گراید و ضمن حفظ ظاهر، به ضدّ خود تبدیل شود. از حکومت پیامبر فقط چند دهه نگذشته بود که حکومت معاویه سر بر آورد و سپس به حکومت یزید فاجر و جائر رسید و فاجعه عاشورا پیش آمد.

صفحه253

قیمت: 56,000 تومان
پاکت خرید
حقیقت عاشورا
حقیقت عاشورا

لام

 وقتی جبرئیل برای زکریای نبی روضه خواند

وقتی جبرئیل برای زکریای نبی روضه خواند

اگر وقایع روز عاشورا را تنها در صحرای کربلا دنبال کنیم ، خود را از حقیقتی بزرگ محروم کرده ایم؛ زیرا اسراری شگرف در پس این روز نهفته است. عاشورا مرزی بین حق و باطل  و میثاقی پیش از خلقت آدم است. انبیاء الهی هر کدام به قدر وسع ، از سِّر آن آگاه شدند؛ حتی در کتب الهی و پیشگویی مردان الهی نیز به آن وعده داده شد. مانند پیشگویی های کتاب نَبوئید هَیِلِد ، که هفتاد سال قبل از ظهور اسلام ، در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد .  بیشتر بخوان

لام

 عاشورا شناسی

عاشورا شناسی

35,000 تومان
 کاشوب

کاشوب

24,000 تومان
 زان تشنگان

زان تشنگان

36,000 تومان
 آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر

22,000 تومان