× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

کار کار انگلیسی هاست

نویسنده: جک استراو

در این دوره میرزا محسن خان تبریزی (مظاهر) از سوی شاه و دربار مأموریت یافته بود که در میان بریتانیایی‌ها بگردد و آن‌ها را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند. رویتر با که در آن زمان وزیر مقیم ایران در لندن بود(بعدها سفیر هم شد) رفاقتی به هم زد اما آنها یک مشکل مهم بر سر راه داشتند: بزرگان و زعمای ایران را اصلاً نمی‌شد به همکاری با رویتر راضی کرد چون هم آلمانی بود و هم یهودی. اما این مشکل هم راه حلی یافت و محسن خان به مدد 200 هزار پوند استرلینگی که از جیب رویتر به همه رشوه داد (از جمله به مشیر الدوله نخست وزیر) کار را پیش انداخت.

صفحه65

قیمت: 58,000 تومان
پاکت خرید
کار کار انگلیسی هاست
کار کار انگلیسی هاست

لام

 هجرت در مکان سکونت در زبان

هجرت در مکان سکونت در زبان

خانواده‌اش بنگالی بودند و ساکن انگلستان، جومپا در لندن به دنیا آمد و سه ساله بود که خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردند. مادر جومپا اما پس از دوبار مهاجرت، حاضر به پذیرفتن فرهنگ ینگۀ دنیا نبود. با سرسختی در برابر کنار گذاشتن ساری، تغییر عادات غذایی و رفتاری مقاومت می‌کرد، برای مادر او، آمریکایی‌شدن و حتی شبیه آمریکایی‌ها شدن شکستی تمام عیار بود. بیشتر بخوان

لام

 آقای سفیر

آقای سفیر

48,000 تومان
 توپ های ماه اوت

توپ های ماه اوت

100,000 تومان
 خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)

170,000 تومان
 امیر کبیر و ایران

امیر کبیر و ایران

90,000 تومان