× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

کار کار انگلیسی هاست

نویسنده: جک استراو

در این دوره میرزا محسن خان تبریزی (مظاهر) از سوی شاه و دربار مأموریت یافته بود که در میان بریتانیایی‌ها بگردد و آن‌ها را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند. رویتر با که در آن زمان وزیر مقیم ایران در لندن بود(بعدها سفیر هم شد) رفاقتی به هم زد اما آنها یک مشکل مهم بر سر راه داشتند: بزرگان و زعمای ایران را اصلاً نمی‌شد به همکاری با رویتر راضی کرد چون هم آلمانی بود و هم یهودی. اما این مشکل هم راه حلی یافت و محسن خان به مدد 200 هزار پوند استرلینگی که از جیب رویتر به همه رشوه داد (از جمله به مشیر الدوله نخست وزیر) کار را پیش انداخت.

صفحه65

قیمت: 58,000 تومان
پاکت خرید
کار کار انگلیسی هاست
کار کار انگلیسی هاست

لام

 از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم

از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم

حالت چهره دوندگان استقامت در هر کجای عالم شبیه هم است . همه حین دویدن انگار به موضوعی فکر میکنند . شاید اصلاً به هیچ چیز فکر نکنند ولی حالت شان طوری است که انگار با جدیت به موضوعی می اندیشند.تعجب آور می نماید که همه با چنین حالتی در گرما بدوند ولی خوب که فکر می کنم میبینم من هم عین آن ها هستم. بیشتر بخوان

لام

 آقای سفیر

آقای سفیر

48,000 تومان
 توپ های ماه اوت

توپ های ماه اوت

100,000 تومان
 خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)

170,000 تومان
 امیر کبیر و ایران

امیر کبیر و ایران

90,000 تومان