× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مدیریت با بازده بالا

نویسنده: اندرو گروو

طرز کار جعبه‌ی سیاه‌مان، گویای ساده ترین و کاربردی ترین تعریف از بهره‌وری است. بهره‌وریِ هر عملی که صورت می‌گیرد، عبارت است از تقسیم خروجی به کار لازم برای تولید خروجی. بنابراین یکی از راه های افزایش بهره‌وری، انجامِ سریع ترِ همان کاری است که در حال انجامش هستیم. با سازمان دهی مجدد محیط کار یا سخت تر کارکردن، می‌‌توان به این نقطه رسید. در این جا کارهای مان را تغییر نمی‌دهیم؛ بلکه روش هایی برای انجام سریع تر آن میابیم: فعالیت به ازای کارمند ساعتِ پیش‌تری وارد جعبه سیاه می‌کنیم.

صفحه49

قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
مدیریت با بازده بالا
مدیریت با بازده بالا

لام

 پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

بیایید یک بار این کلمات را کنار هم بگوییم ، سرما و گرما، روشنی و تاریکی، روز و شب، نازکی و کلفتی، بلندی و کوتاهی، سبکی و سنگینی... یکبار دیگر آن‌ها را تکرار کنید. حالا به این موضوع فکر کنید چقدر برای فهمیدن هرکدامشان به دیگری نیاز داریم؟ برای فهمیدن روز به شب برای فهمیدن خوبی به بدی و برای  فهمیدن سبکی به سنگینی... جالب نیست؟  بیشتر بخوان

لام

 کفش باز

کفش باز

44,000 تومان
 موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

(تمام شد)
 ساخت آمریکا

ساخت آمریکا

40,000 تومان
 برندسازی در 7 گام

برندسازی در 7 گام

45,000 تومان