× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

درک یک پایان

نویسنده: جولین بارنز

چرا به نظرم این قانع کننده نمی‌آد؟ چرا بی درنگ تصویری که در ذهنم نقش بست او را در خانه‌اش نشان می‌داد_ خانۀ اعیانی مجللی در جوار یک زمین گلف در ساری _ که آرام نشسته بود و داشت به ریش من می‌خندید؟  خدمت رسان کامپیوتر او aol.com بود، که چیزی از آن دستگیرم نمی‌شد. به ساعت ارسال ایمیل او نگاه کردم، هم با وقت سنگاپور می‌خواند هم با وقت ساری. چرا تصور کردم جک می‌دانست با او تماس می‌گیرم و داشت سر به سرم می‌گذاشت؟ شاید چون در این مملکت اندک اختلاف طبقاتی بیشتر دوام می‌آورد تا تفاوت های ادواری.

صفحه83

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
درک یک پایان
درک یک پایان

لام

 رابطه ی ما یک شایعه بود

رابطه ی ما یک شایعه بود

دختر هجده سالۀ شوخ طبعی در محیط اجتماعی بحران زدۀ شهرش داستان رابطه با شیر فروشی چهل و یک ساله را بازگو می کند. بیشتر بخوان

لام

 تاریخ عشق

تاریخ عشق

22,500 تومان
 جنون منطقی

جنون منطقی

44,500 تومان
 ظلمت در نیمروز

ظلمت در نیمروز

30,000 تومان
 روانشناسی فروش

روانشناسی فروش

18,000 تومان