× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تعطیلات بی دغدغه

نویسنده: دیوید سداریس

هر جمعی لحظۀ اوجی دارد. من به عنوان یک آدم بزرگ، با تلاش برای یافتن آن لحظه حواس خودم را پرت می‌کنم تا به روند نزولی که مطمئناً پس از آن رخ خواهد داد فکر نکنم. مثلاً  مهمان‌ها یکدفعه زیادی حرف هایشان را تکرار می‌کنند، یا علف و نوشیدنی تمام می شود و می‌فهمید این تنها وجه مشترکتان بوده. اما در آن زمان، من هنوز اعتقاد داشتم که آن احساس گرم و سرگیجه آور تا ابد ادامه خواهد داشت و با پذیرش آن با تمام وجود، من می توانم به آن احساس وصالی که آدم بزرگ‌ها در دور دوم نوشیدنی حس میکنند نزدیک بشوم.

صفحه125

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
تعطیلات بی دغدغه
تعطیلات بی دغدغه

لام

 مرثیه‌ای هجوآمیز برای رویای آمریکایی

مرثیه‌ای هجوآمیز برای رویای آمریکایی

«به گمانم من از جمله به این دلیل هرگز کارآگاه خصوصی قابلی نشدم که بیش از حد در رویای بابل بودم.» بیشتر بخوان

لام

 درباب حکمت زندگی

درباب حکمت زندگی

(تمام شد)
 بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

32,000 تومان
 پس از تو

پس از تو

37,000 تومان
 ارغنون

ارغنون

14,000 تومان