× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر

نویسنده: رامان سلدن پیتر ویدوسون

نقد های مارکسیستی که در غرب نوشته شده، غالباً ماجراجویانه و سرزنده بوده است، اما به نظر می‌رسدکه واقع گرایی سوسیالیستی به عنوان «روش هنری» رسمی کمونیستی برای خوانندگان غربی کنسل کننده و نامفهوم بود. آموزه هایی که اتحادیه نویسندگان شوروی (4_1932) ارائه کردند، تدوین بیانات قبل از انقلاب لنین، بر اساس تفسیر آن ها در خلال دهه 1920 بود. ای نظریه به بررسی بعضی پرسش های عمده مربوط به تکامل ادبیات و تأمل در باب مناسبات طبقاتی  و کارکرد آن در جامعه می‌پرداخت.

صفحه116

قیمت: 38,000 تومان
پاکت خرید
راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر
راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر

لام

 حالا نه،کورده. باید سه بار به درِ خانه‌اش بیایی

حالا نه،کورده. باید سه بار به درِ خانه‌اش بیایی

همه‌چیز از آن‌جایی آغاز می‌شود که آقای کولمیه، رییس تیمارستان شارانتون به بیماران اجازه می‌دهد تا نمایش‌هایی را با ابداع خودشان و در حضور مردم پاریس روی صحنه ببرند. شکنجه و قتل ژان پل مارا به اجرای ساکنان تیمارستان شارنتون به کارگردانی مارکی دو ساد (مارا/ساد) در ظاهر بازسازی یکی از همین اجراهاست. بیشتر بخوان

لام

 از خود بیگانگی انسان مدرن

از خود بیگانگی انسان مدرن

30,000 تومان
 شهریاری ناممکن

شهریاری ناممکن

20,000 تومان
 از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

از دو كه حرف می زنم از چه حرف می زنم

(تمام شد)
 آرزوهای بزرگ

آرزوهای بزرگ

48,000 تومان