× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

از خود بیگانگی انسان مدرن

نویسنده: فریتس پاپنهایم

واقعیت‌هایی که تز هادلی را تأیید کند آن‌قدر زیاد است که حاجتی به برشمردن آن‌ها نیست و خواننده می‌تواند به سهولت آن‌ها را مشاهده کند. در این جا نیازی نمی‌بینم که در این مورد مثالی بزنیم زیرا که بیگانگی کار فرد شاغل از موضوعات عمده کتاب معروف سی.رایت.میلز به نام یقه سفید ها است که به جنبه هایی از آن در فصل بعد اشاره خواهیم کرد.

صفحه117 

قیمت: 30,000 تومان
پاکت خرید
از خود بیگانگی انسان مدرن
از خود بیگانگی انسان مدرن

لام

 هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر

متاسفانه بسیار دشوار است نگرانی‌های کمابیش دائمی‌امان در مورد آینده را به یاد بیاوریم، زیرا در بازگشت‌مان از جایی که بودیم، شاید نخستین چیزی که... بیشتر بخوان

لام

 توران دخت یا گفتگو توجیه‌گرها

توران دخت یا گفتگو توجیه‌گرها

12,000 تومان
 از منظر تئاتریکالیته

از منظر تئاتریکالیته

20,000 تومان
 اسرار گنج دره جنی

اسرار گنج دره جنی

18,000 تومان
 فوکو و ادبیات داستانی

فوکو و ادبیات داستانی

27,000 تومان