× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بازتاب نفس صبحدمان

نویسنده: فریدون مشیری

فرشته روی من، ای آفتاب صبح بهار 

مرا به جامی از این آب آتشین دریاب


به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش!

به بزم سادۀ ما ای چراغ ماه بتاب


گل امید من امشب شکفته در بر من 

بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب.


مگر نه خاک رهِ این خرابه باید باشد؟

بیا که کام بگیریم از این جهان خراب.

صفحه285

قیمت: 250,000 تومان
پاکت خرید
بازتاب نفس صبحدمان
بازتاب نفس صبحدمان

لام

 هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر

متاسفانه بسیار دشوار است نگرانی‌های کمابیش دائمی‌امان در مورد آینده را به یاد بیاوریم، زیرا در بازگشت‌مان از جایی که بودیم، شاید نخستین چیزی که... بیشتر بخوان

لام

 بهار برایم كاموا بیاور

بهار برایم كاموا بیاور

16,000 تومان
 کتاب

کتاب

17,000 تومان
 ضد

ضد

12,000 تومان
 گزینه اشعار احمد شاملو

گزینه اشعار احمد شاملو

28,000 تومان