× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ظلمت در نیمروز

نویسنده: آرتور کوستلر

توی کشتی حالش کمی بهتر شد و به ماموریتش فکر کرد. وقتی رسید، لیتل لوئی با آن پیپ ملوانی به استقبالش آمده بود. رهبر محلی شاخه کارگران بارانداز حزب بود و بلافاصله به دل روباشف نشست. باراندازها و خیابان‌های پیچ و واپیچ بندر را چنان با افتخار به روباشف نشان می‌داد که گویی همه را خودش ساخته بود. در هر پیاله‌فروشی آشنایانی داشت: کارگران بارانداز، ملوان‌ها، بدکاره‌ها. همه جا نوشیدنی تعارفش می‌کردند و او پیپش را به نشانه احترام تا کنار گوشش بالا می‌بُرد. حتی مامور پلیس راهنمایی سر بازار هم، وقتی از کنارش می‌گذشت، به او چشمک می‌زد؛ و رفقای ملوان کشتی‌های خارجی که نمی‌توانستند منظورشان را به او حالی کنند، با محبت دستی به شانه ناقصش می‌زدند. روباشف کمابیش با تعجب شاهد همه این‌ها بود. نه، لیتل لوئی مورد نفرت و انزجار نبود. شاخه کارگران بارانداز این شهر یکی از سازمان‌یافته‌ترین شاخه‌های حزب در دنیا بود.

صفحه 70


قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
ظلمت در نیمروز
ظلمت در نیمروز

لام

 کتاب بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو

کتاب بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو

‎فايده‌اش چيست كه اينقدر نگران باشيم كه براى راه بردن زندگى خودمان چه كارهايى  مى‌توانستيم يا نمى‌توانستيم بكنيم؟ كافى است كه امثال بنده و شما، دستِ‌كم سعى كنيم سهمى كه به سرمايه‌ى اين دنيا اضافه مى‌كنيم، حائز حقيقت و ارزش باشد. بیشتر بخوان

لام

 شب پره ها

شب پره ها

45,900 تومان
 مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

39,000 تومان
 میراث

میراث

15,000 تومان
 غرور و تعصب

غرور و تعصب

32,000 تومان