× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

درباره همکاری

نویسنده: هاروارد بیزینس ریویو

اگر باهوش ترین کارکنان دور هم جمع می شوند تا دور هم جمع می شوند تا داوطلبانه مشکلات را حل و ایده های تازه ای به پرورند، بهترین را آن است که از سر راه آن ها کنار بروید. این طور نیست؟ کارکنان به سهولت می توانند شناخت های خود را به  صورت الکترونیک با یکدیگر در میان بگذارند و اغلب نمی خواهند مدیریت ارشد بر کار آن ها نظارت داشته باشد یا برای نظارت ارزشی قائل نیستند. خب، باز هم فکر کنید.

هر چند شبکه داخلی کارشناسان _ یا مجامع حرفه ای _ روزگاری کاملا غیر رسمی بودند، اما امروز به میزان فزاینده ای در ساختار های رسمی مدیریت کمپانی ادغام شده اند.

صفحه85

قیمت: 27,000 تومان
پاکت خرید
درباره همکاری
درباره همکاری

لام

 هجرت یک روزه ادیسه

هجرت یک روزه ادیسه

رمانِ اولیس را شاهکار ادبیات مدرن خوانده‎اند. رمانی که به درون ذهنیّت فرد فرو می‎رود و می‎خواهد او را با همه‎ جنبه‎هایش، ذهنیّات و ویژگی‎های زشت و زیبا نشان ‎دهد. همچنین در این کتاب می‌توان به خوبی  مفاهیم هجرت را واکاوی کرد:  بیشتر بخوان

لام

 سگ ولگرد

سگ ولگرد

14,000 تومان
 خوشی ها و مصایب كار

خوشی ها و مصایب كار

(تمام شد)
 بیگانه

بیگانه

16,900 تومان
 قلب تغییر اجتماعی

قلب تغییر اجتماعی

11,500 تومان