× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

درباره ارتباطات

نویسنده: هاروارد بیزینس ریویو

هنگامی که خود و دیگران را ساکت می کنیم_ حتی هنگامی که متقاعد شده ایم این کار بهترین راه، راه درست یا تنها راه حفظ روابطی است که برای آن اهمیت قائلیم و به کمک آن در کارمان پیشرفت می کنیم _ ممکن است خود را گول زده باشیم. بیایید برای یک لحظه به شرکت حقوقی برگردیم که در آن رابرت و لیندا کار می کردند. رابرت پس از دیدار با لیندا به طور ساده بحث شان را فراموش کرد. او به عنوان شریک ارشد، فکر می کرد که دیدگاهش امری بدیهی است و تصور می کرد که مسئله دیگر تمام شده است.

صفحه111

قیمت: 29,000 تومان
پاکت خرید
درباره ارتباطات
درباره ارتباطات

لام

 یک دهه از زندگی ما، دهه‌ی 60

یک دهه از زندگی ما، دهه‌ی 60

دختری در روز تولدش به رازهایی از زندگیش پی می برد. بیشتر بخوان

لام

 درباره نوآوری

درباره نوآوری

16,000 تومان
 زنی تنها

زنی تنها

38,000 تومان
 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

(تمام شد)
 دستان شفابخش

دستان شفابخش

27,900 تومان